"Jobba med äldre är ett äventyr"

DN. Vardagen på ett demensboende är mer spännande än man tror, enligt Jannika Häggström som skrivit en roman om den.

”Du har tur du i alla fall, som inte jobbar på demensavdelning.” Det fick huvudpersonen Mia i boken ”Som får ditt hjärta att sjunga” höra när hon vikarierade på ett äldre­boende. Själv har hon aldrig ens träffat någon som är dement. Så det är med viss bävan som Mia några månader senare kliver in på demensboendet där hon ska börja jobba.

Läs hela artickel här

Ny medicin har antikroppar mot Alzheimers sjukdom

Nya tidiga resultat för ett nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom ökar hoppet om att sjukdomen kan bromsas.

Genom antikroppar hos friska gamla människor som inte drabbats av sjukdomen, har forskaren skapat en medicin som nu testats på alzheimerpatienter.

Lyssna och läs mer på Vetenskapsradio här→

FoU Nordost söker nya medarbetare

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som samägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje, samt Stockholms Läns Landsting, med säte i Danderyd.

Vårt uppdrag är att bedriva verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete inom Socialtjänstens verksamhetsområden; barn, ungdom och familj, socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionsnedsättning. I vårt FoU-arbete stöttar vi kommunerna med kunskapsutveckling och ger stöd för implementering av exempelvis metoder och nationella riktlinjer. Därutöver driver och handleder vi projekt med lokal kommunal anknytning. Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

I FoU Nordosts uppdrag ingår sedan 1 januari 2015 funktionsnedsättning som ett nytt verksamhetsområde för forsknings- och utvecklingsarbete.

Vi söker nu

Utvecklingsledare inom funktionsnedsättning vid FoU Nordost

Läs mer om tjänsten här→

 

Utvecklingsledare inom äldreomsorg vid FoU Nordost

Läs mer om tjänsten här→

 

Äldre riskerar att bli utan insatser vid missbruk

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Bara en av tio har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol eller läkemedel.

Läs mer här!

För att lada ner "Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - lägesrapport 2015" klicka på bilden.

Ny webbutbildning om läkemedel

Nu finns en ny läkemedelsutbildning för att jobba säkert med läkemedel under Demenscentrums kostnadsfria webutbildningar.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att bland annat ge läkemedel i rätt tid och på rätt sätt, förstå roll och ansvar vid dlegering och uppmärksamma symtom vid diabetes. Man måste registrera sig som användare. Jobba säkert med läkemedel är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal.

Läs mer här!

Fler artiklar...

Huvudmän