Stocksundsgården i Danderyds kommun vinner Årets seniormåltid

Stocksundsgårdens äldreboende vinner White Guide Juniors pris för Årets seniormåltid 2015. Stjärnkocken Leif Mannerström delade ut priset för Årets seniormåltid till Stocksundsgårdens kockar Karoline Nordefors och Lottie Lundqvist.

Läs mer här→

White Guide Junior 2015 – Här är alla vinnarna!

Konditor skänker kakor till de äldre

Robin Falck, 27, slänger inte överblivna kakor och bullar från sitt konditori.

I stället skänker han dem till äldreboenden.

Läs mer här→

 

Sämre hälsa hos vårdande anhörig

Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig. Mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet pekar mot stödåtgärder för en utsatt grupp.

Läs mer här→

Forskningsrapporten är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Archives of Gerontology and Geriatrics: 

Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life, Beth Dahlrup, Henrik Ekström, Eva Nordell och Sölve Elmståhl, Archives of Gerontology and Geriatrics, doi:10.1016/j.archger.2015.06.007 

Ny forskning: Bilavgaser kopplas till demenssjukdomar

Det kan finnas en direkt koppling mellan bil­avgaser och demenssjukdomar. Det visar en ny unik svensk studie som Dagens Nyheter har fått ta del av.

- Vi har kunnat se oväntat starka samband, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som lett studien.

Läs mer i Dagens Nyheter→

Förbättrat mottagande av äldre på akuten

Hur tar vi egentligen hand om våra äldre patienter? Det började Christan Barrientos, sjuksköterska på Norrtälje sjukhus akutmottagning, fundera över.

Resultatet blev snabbspåret Silverstigen, som förbättrar mottagandet av de äldre patienterna och ser till att de får rätt vård och omhändertagande, utan långa väntetider. Läs mer→

Reportage "Kortare väntan för Kjell" med Christian Barrientos i tidningen Vårdfokus→

Fler artiklar...

Huvudmän