Verksamhetschef till FoU NORDOST

I januari 2015 sker en sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium som i framtiden kommer att gå under namnet FoU Nordost. Den nya organisationen söker en chef som ska ansvara för nya FoU Nordosts uppdrag, att arbeta med omvärldsbevakning av forskning och utveckling inom områdena socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg samt hälso- och sjukvård för äldre. Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv och ska mynna ut i vad aktuell forskning och nya rön inom verksamhetsområdena kan bidra till i berörda verksamheter ute i de delägande kommunerna.

Välkommen att leda och utveckla denna sammanslagning av två spännande verksamheter! Visa intresse snarast, dock senast den 1 november, via www.boardtalk.se. Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsulter Lovisa Jerdéus, tel. 070-790 01 17 eller Josefin Davidsson, tel. 073-569 31 40.

Mer information finns här→

MAS/MAR-dag - förbättringsarbete lönar sig

Utmaningarna är många och det gäller att på bästa sätt öka värdet för de mest sjuka äldre. I det arbetet är kunskap om systematiskt arbetssätt och resultat ute i vardagen en viktig del.

 
  • Tid: 4 december 2014 10.00 - 4 december 2014 15.00
  • Plats: Atlas Diesel, Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, 120 08 Stockholm
  • Målgrupp: Inbjudan riktar sig till dig som är Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, arbetar som enhetschef eller utvecklingsledare i en kommun.
  • Kostnad: 0 kr (exkl. moms)

 

Inbjudan och program finns här!

Mer information finns här→

Anmäl dig här→

Ny patientlag ska stärka patientens ställning

En ny lag, patientlagen, införs. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag (2013/14:SoU24 Patientlag). Lagen börjar att gälla den 1 januari 2015.

Den nya lagen innebär bland annat följande:

  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

 

Mer information finns här!

Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin

Länge har forskare trott att Alzheimers sjukdom beror på plack i hjärnan. Så varför hjälper det inte att ta bort placken? Henrik Zetterberg tror att man varit på fel spår – och att han kan ha hittat det rätta.

Läs mer här!

Första boken om demens för hemtjänsten

Svenskt Demenscentrum ger ut boken ” Om demenssjukdomar för hemtjänsten”. Boken vill främst förmedla användbar kunskap och konkreta råd.

Boken fokuserar en hel del på bemötande och försöker besvara frågor som:

Hur kan personcentrerad omsorg se ut i praktiken?

Hur skapar man en god relation till anhöriga?

Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp?

Läs mer→

Fler artiklar...

Huvudmän