Ny rapport: Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Läs mer här→

Ladda ned Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) och dess bilagor här→

Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor

Ett gott bemötande främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om diskriminering och kommunikation ger en god grund för en verksamhet som möter varje individs behov och ger god och jämlik vård. Därför publicerar Socialstyrelsen utbildningsmaterialet "Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor".

Läs mer här!

 

Lagarbete i sjukvården räddar äldres liv

Vårdens stöd till äldre personer efter stroke och höftfraktur är splittrat och ineffektivt. Om inte landsting och kommuner samordnar sina resurser för rehabilitering och organiserar sitt arbete i team, leder det till fortsatt onödigt lidande och onödiga kostnader, ibland också till dödsfall som hade kunnat undvikas, skriver Olivia Wigzell och Nina Rehnqvist, SBU.

Läs mer här!

Maya och Bertil Falcks Omsorgsstiftelse

Stiftelsen går nu in på sitt sjunde år, har delat ut drygt en halv mkr.

Siktet är inriktat på både gästernas välbefinnande och personalens, främst inom demensvården.

Vi vill stödja idéer och förslag där vården kan tillgodogöra sig aktuell forskning, där teori möter praktik.

Önskemål bör vara inne 2 mars 2015. Sändes till Christina Hermelin Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bertil plus Christina samt Sivert Svärling, Harriet Berthold och Per Falck kommer att bedöma förslagen.

PS  Belönade inbjudes till slottsfest 24 mars.

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport

Under 2010–2014 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten, inklusive hemsjukvården. I Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport sammanställer Socialstyrelsen erfarenheterna från utvecklingsperioden och föreslår en framtida inriktning och utveckling för öppna jämförelser av socialtjänsten.

Läs mer här!

 


 

Fler artiklar...

Huvudmän