En ny patientlag

I juni 2014 antog riksdagen regeringens proposition en ny patientlag. Syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya lagen innebär en övergripande förändring från ett systemperspektiv till ett patientperspektiv.

Läs mer här!

Bättre informationshantering för patienter med nedsatt beslutsförmåga (SoU20)

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär följande:

  • När en patient är i behov av vård ska vårdgivaren kunna ta del av annan vårddokumentation i system för sammanhållen journalföring, även om patientens oförmåga att lämna samtycke inte endast är tillfällig. Patientens inställning måste dock ha klarlagts så långt som möjligt och det får inte finnas anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig uppgiftsbehandlingen.
  • Det blir också tillåtet att behandla personuppgifterna i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om patientens inställning till behandlingen har klarlagts i möjligaste mån. Det får heller inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig denna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det börjar att gälla den 1 oktober 2014.

Lada ner Betänkande 2013/14:SoU20 finns här!

Mer information finns här!

Vi önskar en riktig glad och solig sommar !

 

Sol eller regn?

 

Hur vädret än blir så vill vi att ni får en härlig sommar.

 

Katarina von Greiff

Michaela Prochazka

Lena Vestlin

Katarina Lindblad

 

Musik som omvårdnad på demensboende

Projektet har pågått mellan 2012-2014 och är nu i sin slutfas. Syftet har varit att utveckla en modell för hur vårdpersonal på demensboenden kan använda musik som verktyg integrerat i sitt dagliga arbete. En musikterapeut har samarbetat med personal på tre särskilda boenden. Personalen har fått utbildning och handledning av musikterapeuten i olika sätt att använda musik både på individ- och gruppnivå. Var och en av de boende har fått sina individuella musikpreferenser kartlagda för att få fram vilken sorts musik som kan vara hjälpsam, och vid vilka tidpunkter. Musik har använts både för att lugna och för att pigga upp och stimulera. Gemensamma sång- och musikstunder har utvecklats, anpassade efter de boende med allsång, rörelse till musik, dans och i viss utsträckning även spel på trumma och andra enkla rytminstrument. Personalen har deltagit i dessa gruppstunder och har mot slutet av projekttiden även själva hållit i dem.

Ett nätverk har bildats med musikintresserad vårdpersonal som kommer att träffas en gång per halvår. Vill du ansluta till nätverket så anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Slutrapport kommer att publiceras i slutet av 2014 men redan nu kan vi se att:

  • Individanpassade musikaliska aktiviteter i grupp ökar engagemanget hos de boende.
  • Det sociala samspelet, trivseln och tryggheten ökar mellan de boende.
  • Personalen blir tryggare med varandra och upplever mer glädje och trivsel i arbetet.
  • Hinder och utmaningar kan handla om att personalen inte tror sig kunna sjunga eller att de ställer sig främmande inför tanken på att använda musik som verktyg i omvårdnadsarbetet.
  • Personalen behöver utbildning och handledning för att komma igång och använda musik som verktyg i omvårdnaden.

I samband med den utbildning som vårdpersonalen fick utarbetades en informationsbroschyr om musik och demens. Om du vill kan du ladda ner en tryckfärdig pdf  här.

Avslutningsseminarium är onsdagen den 3:e december 2014, kl. 13.00-16.30. Plats och program meddelas senare.

Ny svensk mästare i vård och omsorg

Den 19 maj avgjordes Yrkes-SM i Umeå. Svensk mästare i vård- och omsorgsgrenen blev Julia Lundin från Vetlanda som nästa år representerar Sverige i São Paulo, Brasilien.

Julia Lundin från Njudungsgymnasiet i Vetlanda blev vinnare av yrkes-SM 2014 inom vård och omsorgsgrenen.

Läs mer→

Fler artiklar...

Huvudmän