Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Regeringen har i dag beslutat en proposition med förslag till ändring i patientdatalagen som innebär att sammanhållen journalföring under vissa förutsättningar ska kunna användas även för vuxna patienter med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Förslaget gör det också möjligt för dessa personer att delta i kvalitetsregister och på så sätt få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården.

Läs mer→

Proposition: Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Tunga vikter gör livet lättare för äldre

Gun Holm, snart 87 år, går till gymmet fem dagar i veckan. Hon gillar sin rutin och sina maskiner. Professor Michail Tonkonogi, som forskat om muskelträning, förklarar varför den är så viktig för både hälsa och livskvalitet på äldre dagar.

Läs mer →

Röster från rådet

Seniorrådet är en viktig samverkanspartner för FoU Seniorium. Ulla Blomgren från Vaxholm och Bo Schylander från Vallentuna är två av medlemmarna i rådet. Vilka angelägna frågor ser de inom äldrevård och omsorg? De tycker att det hälsofrämjande arbetet, stödet till anhöriga, minska ensamheten samt utbildning och stöd till personalen är stora och viktiga frågor. Att delta i Seniorrådet är lärorikt och rådet får tillgång till ny kunskap inom fältet äldrefrågor, men rådet kan ytterligare utvecklas säger båda.

Rådet bildades för ett år sedan och består av representanter från pensionärsorganisationer i de sex kommunerna i nordost. Rådet träffas fyra gånger per år och leds av FoU-chefen.

Lär hela intervjun här

Optimisterna - en film som kan intressera dig...

Optimisterna är ett ovanligt volleybollag från Hamar i Norge. Laget består av kvinnor mellan 66 och 98 år som har tränat tillsammans i 40 år. Nu börjar de tröttna på att bara träna. De vill spela en riktig match och ryktet säger att det finns ett svenskt herrlag där den äldste bara är 90 år. Krutgubbarna är med på noterna och för Optimisterna blir det en oförglömlig resa och en storslagen landskamp mellan Sverige och Norge och mellan kvinnor och män.

För att se trailer och mer information om filmen klicka på bilden.

Äldre i särskilt boende fortsätter minska

Äldre som bor i särskilt boende har minskat med 1 500 på ett år. Antalet äldre som får hemtjänst håller en fortsatt jämn nivå. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Nästan 89 000 äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, jämfört med 90 500 föregående år. Av dessa bodde cirka 21 procent i bostäder som drevs i enskild regi.

Läs mer här

Fler artiklar...

Huvudmän