Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

Vill vi ha en robotsäl till sällskap och en ätrobot som matar oss när vi blir äldre?

Är det etiskt godtagbart att sätta en GPS-sändare på dementa eller att övervaka dem med kamera i hemmet?

För den enskilde individen kan robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses.

Statens medicinsk-etiska råd belyser och analyserar etiska aspekter förknippade med robotar och övervakning i vården av äldre.

Läs hela rapporten här!

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Primärvårdens styrning - efter behov eller efterfrågan? (RiR 2014:22). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

Läs hela rapporten här→

Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende

De senaste åren har möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats och allt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det enligt Socialstyrelsens årliga rapport om läget i vården och omsorgen, som också visar på svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.

Läs mer här!

Hitech-toan ger äldre högre integritet

En toalett som med en enkel knapptryckning tvättar och torkar de nedre regionerna efter besöket. Det blir snart verklighet för alla på de nya äldreboenden som Kavat Vård bygger. "Det är fantastiskt för den enskilde att kunna sköta det själv, och samtidigt ger det personalen en bättre arbetsmiljö", säger Kent Edström på Kavat Vård.

Läs mer här!

Virtuell cykel stimulerar minnet

INNOVATION På Högdalens äldreboende cyklar de boende sig fram till gamla minnen. Med hjälp av en virtuell miljö tar upplevelsecykeln de äldre till platser de tidigare varit på, vilket ger stimulans, miljöombyte och minnesträning, enligt Karin Carling, aktivitetsansvarig på boendet.

Läs mer här!

Fler artiklar...

Huvudmän