Äldre riskerar att bli utan insatser vid missbruk

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Bara en av tio har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol eller läkemedel.

Läs mer här!

För att lada ner "Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - lägesrapport 2015" klicka på bilden.

Ny webbutbildning om läkemedel

Nu finns en ny läkemedelsutbildning för att jobba säkert med läkemedel under Demenscentrums kostnadsfria webutbildningar.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att bland annat ge läkemedel i rätt tid och på rätt sätt, förstå roll och ansvar vid dlegering och uppmärksamma symtom vid diabetes. Man måste registrera sig som användare. Jobba säkert med läkemedel är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal.

Läs mer här!

Positivt med musik i demensvården

FoU Senioriums/Nordost projekt "Musik som omvårdnad på demensboende" i tidningen Doktorn.

Att medvetet använda musik som psykosocial omvårdnadsåtgärd i demensvården kan öka välbefinnandet hos personer med demens.

Det är även positivt för personal som arbetar med demensvård, det visar en ny svensk rapport.

Läs mer här!

 

Ökad risk för demens vid depression och diabetes

Läkartidningen. Både depression och diabetes är kopplade till ökad risk för demens, enligt en studie som presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association. Studien bygger på ett danskt material med registerdata från 2 454 532 människor över 50 års ålder och avser perioden 2007 till 2013.

Läs mer här!

Palliativt kunskapscentrum invigdes

Den 27 april invigdes ett palliativt kunskapscentrum för Stockholms län. Bakom står både landstinget och åtta av länets kommuner, bl. a. Danderyds kommun och Vaxholms Stad.

Palliativt kunskapscentrum (PKC) ska sammanställa kunskap, från aktuell forskning och utvecklingsarbete, men också informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor, samt ge stöd och rådgivning till vårdpersonal.

Läs mer här!

Fler artiklar...

Huvudmän