De mest sjuka äldre

Ny utbildning på högskolenivå med börja i februari

Här är 7,5-poängskursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper i att identifiera och behandla äldre med komplexa behov. Att utveckla din egen yrkesroll och öka kunskapen om tvärprofessionellt arbete utanför sjukhuset är annat viktigt.

Den här tvärprofessionella kursen vänder sig till dig som är legitimerad läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut och är verksam i öppenvård utanför sjukhus.

Sista ansökningsdag 14 december

Läs mer→

Anmälan till kursen sker på http://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickades på remiss den 11 november.

Läs mer här→

Österåkers kommun: Lyft för Solskiftets äldreboende

Socialstyrelsens nationella undersökning av äldreomsorgen 2014 visar på en kraftig ökning av andelen nöjda kunder på Solskiftets äldreboende. Solskiftet är det enda särskilda boende i Österåker som drivs av kommunen.

Läs mer här→

Oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta visar SBU i en ny rapport

Det är oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta visar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i en ny rapport. På området finns det forskning men bara några få studier om de allra äldsta och sköra. Enstaka studier tyder dock på att kosttillägg kan förbättra styrkan i handen och öka kroppsvikten något − men resultaten behöver styrkas i nya studier.

Läs mer här→
 

Hjärnans nätverk rubbas i högre ålder

Ett amerikanskt forskarlag har tittat närmare på vad som händer med hjärnans kopplingsmönster när vi åldras. I studien granskades hjärnaktiviteten hos över 200 friska personer i olika åldrar. Forskarna har kunnat se att balansen mellan hjärnans viktiga nätverk förändras när vi blir äldre.

Läs mer här→

Viktiga funktioner påverkas när hjärnan åldras. Bilden visar hjärnan efter PET-scanning.

Foto: Jens Maus/Public Domain

Fler artiklar...

Huvudmän